Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
Yayın Tarihi: 21 Şubat 2021 12:16
 ~ Son Güncelleme: 21 Şubat 2021 23:20
2 dk Okuma

21 ŞUBAT DÜNYA ANADİLİ GÜNÜ

ﺣﻘﻮق اﻟﻠﻐﺔ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن!

وﻟﻜﻲ ﻧﻀﻤﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﺳﻼم، ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺛﺮاء ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺪدﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮي، ﺑﺪﻋﻢ ﻛﻞ ﻟﻐﺎت اﻷم. إن إزاﻟﺔ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻣﻦ أﻣﺎم اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ أﻣﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ. وﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﻓﺮاد واﻋﯿﻦ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ
ﺣﻘﻮق اﻟﻠﻐﺔ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن!
Sayfa Başına Git