Search Homepage
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Show menuHide menu
Date published: 6 May 2019 12:11
 ~ Modified On: 6 May 2019 17:27
13 min Read

MEDIA OWNERSHIP MONITOR - 2018 UPDATE

Who Controls the Media in Turkey?

The 2018 updates of the "Media Ownership Monitor (MOM) Project" by bianet and Reporters Without Borders Germany have been completed. Findings show that transparency in ownership and political affiliations has deteriorated in the last three years.
Who Controls the Media in Turkey?
Bağımsız araştırmacı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Medya Çalışmaları'nda yüksek lisans yaptı. İstanbul'da başladığı doktora çalışmalarını "yazılı basın ve...

Bağımsız araştırmacı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Medya Çalışmaları'nda yüksek lisans yaptı. İstanbul'da başladığı doktora çalışmalarını "yazılı basın ve politik ötekiler" üzerine yazdığı teziyle Londra Loughborough Üniversitesi'nde tamamladı. Medya söylemi, duyguların kültürel politikaları ve medya ilişkisi üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

show more
related news
further coverage of this story
related news
other articles
Back to Top