Search Homepage
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Show menuHide menu

BİA library

The distribution of books published by BİA Library is handled by Punto distribution company. You can obtain the books you want from the list below or download the PDF documents.
İşsiz Gazeteciler Haberinin Peşinde
E-KİTAP
İşsiz Gazeteciler Haberinin Peşinde

Bu e-kitap İşsiz Gazeteciler Haberinin Peşinde Projesi kapsamında Nisan-Mayıs 2017 döneminde bianet'te yayınlanan 10 dosya haberden oluşuyor. 

Peace Journalism Handbook
PRINT / E-BOOK
Peace Journalism Handbook

The book brings together the theoretical debates, thereby drawing a zone for peace journalism and the field of critical sociology of news.

Sevda Alankuş

Barış Gazeteciliği Elkitabı
BASILI KİTAP / E-KİTAP
Barış Gazeteciliği Elkitabı

Bu kitap barış gazeteciliği alanını çizen kuramsal tartışmalar ile eleştirel haber sosyolojisi alanının çalışmalarını buluşturuyor.

Sevda Alankuş

İfade Özgürlüğünün 10 Yılı
BASILI KİTAP / E-KİTAP
İfade Özgürlüğünün 10 Yılı

BİA medya gözlem raporlarına dayanarak medya ve ifade öz­gürlüğüne odaklanan kitap, bu kesif karanlığın sırtımıza taşı­yamayacağımız bir ağırlık yüklediğini göstermekle yetinmi­yor sadece, çeşitlenen ve güçlenen özgürlük mecralarını ve haklar mücadelesini de hatırlatarak umut veriyor.

Emek Çaylı / Gülsüm Depeli

Gazeteciliğe Başlarken: Okuldan Haber Odasına
BASILI KİTAP / E-KİTAP
Gazeteciliğe Başlarken: Okuldan Haber Odasına

Gazeteciliğe Başlarken iletişim fakülteleri mezunlarına yönelik olarak 2007'den bu yana sürdürülen Okuldan Haber Odası'na yaz çalışmalarından derlenen sunuşlardan oluşuyor. Esas olarak gazeteciliğe henüz adım atmamış iletişim mezunlarını meslek pratikleriyle ve gazeteci olarak hak ve sorumluluklarıyla tanıştırmayı hedefliyor.

Gazeteciler İçin Pratik Kılavuz
BASILI KİTAP / E-KİTAP
Gazeteciler İçin Pratik Kılavuz

Gazetecilerin meslek etiği ve standartları üzerine çeşitli toplantılarda değerlendirdikleri deneyimlerin yanı sıra uzman tavsiyelerini içeren sekiz bölümlük kılavuz.

Başka Bir İletişim Mümkün
BASILI KİTAP / E-KİTAP
Başka Bir İletişim Mümkün

IPS İletişim Vakfı'nın BİA2 Projesi kapsamında düzenlediği İstanbul Uluslararası Bağımsız Medya Forumu'na sunulan 50'yi aşkın bildiriinin toplandığı Başka Bir İletişim Mümkün, dünyanın dört bir yanında bağımsız medya ve hak haberciliği bağlamında süre giden mücadelelerin çözümleme ve öykülerini bir araya getiriyor.

Another Communication Is Possible
PRINT / E-BOOK
Another Communication Is Possible

Another Communication Possible brings together the adresses by more than 50 participants to the Istanbul International Independent Media Forum in Nov. 3-5, 2006. The contributions focus on the analysis and narratives on the ongoing fight on five continents for independent media and rights journalism.

Kadın Odaklı Habercilik
BASILI KİTAP / E-KİTAP
Kadın Odaklı Habercilik

Kadın Odaklı Habercilik, kadın hak ihlalleri yapmayan, yapılan hak ihlallerini takip eden, ayrıca her haberin kadınlar lehine siyasa ve dönüşümlere öncülük edebilecek bir dille ve yapıyla kurulduğu çözüme odaklı bir haberciliği hedefliyor.

Filiz Kerestecioğlu / Hülya Gülbahar / Eser Köker / Hülya Uğur Tanrıöver / Nadire Mater / İpek Çalışlar / Burçin Belge / Beyhan Demir / Selen Doğan

Gender-Based Journalism
E-BOOK
Gender-Based Journalism

Kadın Odaklı Habercilik, ‘Women-Focused Journalism’ aims at a kind of journalism that focuses on avoiding violations of women’s rights and on following up violations where they occur. Moreover, the book deals with language and structure of news that lead to political changes to the benefit of women.

Filiz Kerestecioğlu / Hülya Gülbahar / Eser Köker / Hülya Uğur Tanrıöver / Nadire Mater / İpek Çalışlar / Burçin Belge / Beyhan Demir / Selen Doğan

Cins Bakışı Sözlüğü
BASILI KİTAP / E-KİTAP
Cins Bakışı Sözlüğü

bianet’in cins ayrımcılığının etkilerinden arınmış bir dille yazma ve konuşmaya yardımcı olmak için oluşturduğu bir sözlük çalışması.

İnsan Hakları Haberciliği
BASILI KİTAP / E-KİTAP
İnsan Hakları Haberciliği

İnsan Hakları Haberciliği, kamusal ve özel yaşama dair bütün haberlerin haklara odaklı kılınmasını gerektiren ve haberi de haklar doğrultusunda dönüştürmeyi hedefleyen bir gazetcilik/habercilik yaklaşımını irdeliyor.

Levent Köker / Gülgün Erdoğan Tosun / Çiler Dursun / Yıldız Samer / Tolga Korkut / Oğuz Haksever / Şerif Erol / Hüsnü Öndül / Peter McIntyre

Hak Örgütleri: Medyada Görünür Olmak
E-KİTAP
Hak Örgütleri: Medyada Görünür Olmak

Medyada Görünür Olmak hak örgütlerinin topluma, medyaya ve diğer kurum/kuruluşlara yönelik iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarında yararlanabilecekleri bir kılavuz.

Sevda Alankuş / Gülgün Erdoğan Tosun / Fügen Uğur / Ergun Gümrah / Sinan Gökçen / Erol Önderoğlu

Çocuk Odaklı Habercililk
E-KİTAP
Çocuk Odaklı Habercililk

Çocuk Odaklı Habercilik, çocuk hak ihlallerini konu edinen ve takip eden, çocukları görünür kılan, bunu yaparken de çocuk haklarını ihlal etmeyen ve çocuklarla ilgili omayan haberleri bile çocuk merkezli kılan bir haberciliği öneriyor.

Yasemin Onat / Seda Akço / Serdar Değirmencioğlu / Gülgün Erdoğan Tosun / İncilay Cangöz / Erhan Üstündağ / Kemal Özmen / Ahmet Şık / Radıp Duran / Ezgi Koman / Sema Hosta

Medya ve Toplum
E-KİTAP
Medya ve Toplum

Medya ve Toplum, farklı araştırmacıların “medya ve toplum” ilişkisini farklı biçimlerde çerçeveleyen sunuş metinlerini bir araya getiriyor.

Halil Nalçaoğlu / Ayşe İnal / Beybin D.Kejanlıoğlu / Sevda Alankuş / Mine Gencel Bek / Nilgün Gürkan

Medya Etik ve Hukuk
E-KİTAP
Medya Etik ve Hukuk

Türkiye'deki yaygın medyanın içinde bulunduğu etik çöküntünün nedeni gazetecinin kendi kendine atfettiği (toplumu yukarıdan aşağı yönlendirme) siyasal/kültürel misyonu ile söz konusu misyonla eklemlenen sermaye yapısıyla ilişkili. Medya, Etik ve Hukuk dünyadan ve Türkiye'den mesleki etik kodlarıyla bireysel gazetecilerin bu çöküntüye direnmelerinin imkanlarının varlığını hatırlatıyor.

Süleyman İrvan / Ragıp Duran / Fikret İlkiz

Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya
E-KİTAP
Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya

İnternet’in ikili dokusuna işaret ederek, erken bir iyimserliğe kapılmamızı engelleyecek belirli bir temkinlilik içinde İnternet kullanımının sahip olduğu alternatif potansiyellerin ancak “politik bir tercih” ile harekete geçirildiğinde özgürleştirici nitelik taşıyabileceğini düşündürten metinler yeni iletişim teknolojilerinin vaadleri kadar sınırlarını da habercilik açısından değerlendiriyor.

Ümit Atabek / S. Hakan Tuncel / Hakan Kara / Murat Karaduman / Nihat Halıcı

Gazetecilik ve Habercilik
E-KİTAP
Gazetecilik ve Habercilik

Taraflanmadan bir gerçeklik kurmak (haber yapmak) mümkün değil. Dolayısıyla da haber, sadece tarafsızmış, nesnelmiş, dolayısıyla gerçeği anlatıyormuş gibi yapan, aslında ise bize kurgusal bir öykü anlatan bir şey.

Çiler Dursun / Ragıp Duran / İncilay Cangöz / Esra D. Arsan / Özcan Yurdalan / Mehmet Sucu / Tuğrul Eryılmaz

Back to Top