Search Homepage
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Show menuHide menu
Date published: 19 May 2022 00:00
 ~ Modified On: 19 May 2022 09:38
6 min Read

(In)visible refugees in Europe

European leaders' discrimination dehumanizes the displacement experiences of non-European refugees. The core principle of asylum must be based on universal human rights, not location proximity, religion, or ethnic identity of displaced people.
(In)visible refugees in Europe
Cevdet Acu, Exeter Üniversitesinde/İngiltere Ekonomi alanında doktora öğrencisi. Mültecilerin, göçmenlerin ve toplumun içinde ötekileştirilenlerin o toplum içerisindeki ekonomik entegrasyonu ile ilgileniyor. Doktora konusu olarak mültecilerin...

Cevdet Acu, Exeter Üniversitesinde/İngiltere Ekonomi alanında doktora öğrencisi. Mültecilerin, göçmenlerin ve toplumun içinde ötekileştirilenlerin o toplum içerisindeki ekonomik entegrasyonu ile ilgileniyor. Doktora konusu olarak mültecilerin gittikleri ülkelerde (Türkiye, Ürdün ve Lübnan özelinde) işgücü piyasasına olan etkisini araştırıyor.

 

show more
Back to Top