10 Temmuz 2017 Pazartesi

 • Beraat-i Zimmet Asıldır
  Dönem “olağanüstü” bile olsa kişi temel hak ve özgürlüğünün en önemlisi olan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı “dokunulmaması gereken temel çekirdek ......

29 Mayıs 2017 Pazartesi

 • Orada Kimse Var mı, Duyuyor Musunuz?
  Ne farkı kaldı "dışarıdakilerin" hapiste “tutulan” içeridekilerden! Birbirimize seslerimizi duyurmaya çalışmak ne kadar zormuş meğer! İşitirsek, yaşarız. ...

15 Mayıs 2017 Pazartesi

 • Eğer Doğru İse!
  Siyasetçiler “ölüm” cezasının adını bile anmamalıdır. Tarihi ve ceza kanunlarını geriye götürmek hukukun üstünlüğünün reddidir. ...

18 Nisan 2017 Salı

 • Basın Özgürlüğünün Yargısı
  Gazetecinin kişiler hakkındaki yorum ve haberlerinden dolayı cezalandırılması kamu yararına olan konuların tartışılmasında engel sayılmalıdır. ...

06 Mart 2017 Pazartesi

 • Yargılananların Gücü
  Bazen insanlar normlara aykırı davrandıklarında bile, normların kötü olduğunu ve kabul edilebilir olmadığını ileri sürerek kendilerini savunabilirler. ...

17 Ekim 2016 Pazartesi

 • Ceza Hukukunda İki Adım Geri
  Dijital deliller artık çağımızın en önemli kanıtları arasındadır. O nedenle “delil olma” nitelikleri diğer delillere oranla yargının çok sıkı denetiminden geçmesi ......

10 Ekim 2016 Pazartesi

 • BİK ve Basının Beslenmesi
  Hiç şüpheniz olmasın, resmi ilan ve reklam yayını ile ilgili “asgari kadrodan çıkarılma” hali basın işvereni tarafından asgari kadrodan çıkarılma değil; ......

03 Ekim 2016 Pazartesi

 • Dokuzuncu Senfoni Zamanı
  “Beethoven’in 9 Senfonisi’nden Neşeye Övgü notaları yükselirken beyaz mendillerini sallayan davetlilerin çoğu ağlıyordu.” ...

26 Eylül 2016 Pazartesi

 • Kader, Kısmet ve Niyetlerin Hukuku
  Çoğunluğun çok sevdiği ve benimsediği görüşlere karşı, farklı görüş ve niyetleriniz yüzünden suçlanmanız ve yargılanmanız hukuka uygun mudur? İddianameler yoluyla “niyetler” ......

19 Ekim 2015 Pazartesi

 • Devlet, Yargı ve Basın
  Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirler alır. Kendisi, bu hakkı ihlal edemez, sansür yasaktır. ...

21 Eylül 2015 Pazartesi

 • Terör Örgütünün Propagandası ve Seçimler
  Siyasetçiler “Kürt sorunu”nun çözümünde hükümet politikalarını eleştirebilir mi? Kürt sorununun çözümünde Abdullah Öcalan’ın muhatap alınmamasının doğru olmadığını ileri sürerek hükümeti eleştirebilir ......

14 Eylül 2015 Pazartesi

 • Savaşa Karşı Medya ve Barış
  “Savaş” karşısında ve belki de çatışmalı ortamlarda veya kriz zamanlarında gazetecileri beş ayrı kategoride değerlendirmek mümkündür... ...

24 Ağustos 2015 Pazartesi

 • Oylarımızın Hükümdarı
  Belki günümüze ışık tutan birkaç söz, Montesquieu’nün deyimiyle insanoğlu üzerinde etkili olabilir! Buyuranlarla, buyurulanlar etkilenebilir. ...

29 Haziran 2015 Pazartesi

 • Kadın Cinayetlerinde Sayaç ve İHOP İzleme Raporu
  Hükümet yetkililerinin cinsiyetçi, kadına yönelik şiddeti mazur gösteren, toplumsal cinsiyete dayalı önyargılar içeren, kadınlar ile erkeklerin fiili eşitliğini yadsıyan açıklamalarda bulunmalarının ......

22 Haziran 2015 Pazartesi

 • 800 Yıl Önce Adaletiniz Kaç Para?
  Hukuk ve kanunlardan önce; adaletin satılık bir mal olmadığı ve geciktirilemeyeceği ve reddedilemeyeceği; bir çayırlık yerde 800 yıl önce kabul edilmiş ......

15 Haziran 2015 Pazartesi

 • Herkes Egosunu Bir Kenara Koymalı
  Aktif olarak seçim çalışmalarına katılımından dolayı asıl seçimi kaybedenin 12. Cumhurbaşkanı olduğu ve “başkanlık sistemi” isteğine halkın “hayır” dediği tekrar tekrar ......

08 Haziran 2015 Pazartesi

 • Cumhuriyet Gazetesi ve Gazetecileri
  Cumhuriyet gazetesi eğer haber verme görevini yapmamış olsaydı; Hükümet ve Cumhurbaşkanı tarafından sevilen, düzene uygun ve izin verilen sınırlar içinde kalan ......

01 Haziran 2015 Pazartesi

 • HSYK Zamanı ve İhtisaslaşma
  İletişimimizin dinlenmesi konusunda kimin karar vermeye yetkili olduğuna HSYK karar veriyor, verebiliyor. Muhaberatımız konusunda bile bu kadar etkin ve yetkili ve ......

25 Mayıs 2015 Pazartesi

 • Olağanüstü Tedbirlerin Olağan Hali
  “İç Güvenlik Kanunu”, “hukuk devletinden kanun devletine” geçiştir. Önceden kanuni güvenceye kavuşturulmuş bazı temel hak ve özgürlüklerin geri alınması amacıyla çıkarılmıştır. ......

18 Mayıs 2015 Pazartesi

 • Yargıya Güven Var mı?
  Geçmişte, hukukun üstünlüğü kavramı yasaların şekline değil, içeriğine göre anlam kazanırdı. Artık yasaların içeriği siyasal gücün isteklerinden ibarettir, o halde hukuk ......