Eğitim-Sen: ÖSS Taslağı Çözüm Değil

MEB, üniversite giriş sistemini değiştirecek bir taslak hazırladı. Sınav sayısının dörde çıkması öngörülüyor. Eğitim-Sen taslağı eleştirdi: Dershanelere bağımlılık artacak, sorunu çözmüyor. Çözüm tüm kesimlerle diyalog içinde aranmalı.

Milli eğitim Bakanlığı (MEB) üniversitelere girişi sistemini değiştirmek üzere bir taslak hazırladı.

Taslağa göre, 10, 11 ve 12. sınıfların sonunda öğrenciler bir sınava girecek. Üniversiteye girerken bu sınavların ağırlığı yüzde 25, Öğrenci Seçme Sınavı'nın (ÖSS) ağırlığıysa yüzde 75 olacak.

Yapılacak sınavlar, şu anki sistemde yer alan "başarı puanının" yerine kullanılacak.

Sınavlarda, beden eğitimi, müzik, resim dersleri hariç, işlenen tüm derslerden soru çıkacak. Merkezi yıl sonu sınavı iki güne yayılacak. Hangi dersten kaç soru çıkacağı o ders saatinin ortalama altıyla çarpılması esasına göre belirlenecek.

Meslek liselilere ayrı test

Taslağı eleştiren Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), "sınav sayısını dörde çıkarmanın görece olumlu da olsa çözümsüzlükte ısrar etmek anlamına geldiğini" belirtti.

Sendika, taslağın uygulanması halinde öğrencileri 10. sınıftan itibaren dershanelere iteceğini ve örgün eğitimin iyice anlamını yitireceğini söyledi.

Örgüt ayrıca, uygulamanın İmam Hatip Lisesi mezunlarının üniversiteye girişini koılaylaştıracağını, taslağın bu yüzden oluşturulduğu izlenimi yarattığını da ekledi.

Taslağa göre meslek liseliler için ise ayrı bir test daha hazırlanacak. Yeni sistemde, meslek lisesi öğrencileri bölümleriyle ilgili üniversite tercihi yaparsa farklı katsayı uygulamasıyla karşılaşmayacak.

"Öğrencileri birbiriyle rekabete iten bu sistem yerine düşünen, yazan, analiz ve sentez yapan, öğrencileri geliştiren, çok yönlü bilgi ve beceri kazandırıcı, nitelikli bir eğitim anlayışı benimsenmesi zorunludur. Bu konuda uzmanların, akademisyenlerin, sendikamızın, ilgili diğer sendika ve toplum örgütlerinin geliştirdiği öneriler dikkate alınmalı; yeni düzenleme tüm bu kesimlerle diyalog halinde gerçekleştirilmelidir."(NK/EÜ)


İstanbul - BİA Haber Merkezi

07 Ağustos 2007, Salı

Nayat Karaköse