STK'lardan Çağrı: Çocuk Evliliklerine İzin Verme!

20 sivil toplum kuruluşu ortak açıklamayla, Türkiye’de mahkemeler tarafından verilen izinlerin çocuk evliliklerini meşrulaştırdığını belirterek izin verilmemesi çağrısında bulundu.

20 sivil toplum örgütü bugün yaptıkları açıklamayla çocuk evliliklerine mahkemelerde izin verilmemesini istedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

“Çünkü çocuk evlilikleri;

* mahkemelerin verdiği izinlerle meşrulaştırılıyor!

* çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmelerine neden oluyor!

* çocuğu nesneleştiriyor!

* çocuğu da çocukluğunu da yok sayıyor!

* kız çocuklarına ayrımcılığı derinleştiriyor!

* cinsiyete dayalı eşitsizliği artırıyor!

* çocukları öldürüyor!

* zorbalıktır!

* şiddettir!

* cinsel sömürüdür!

* adaletsizliktir!

* hak ihlalidir!

* Anayasaya aykırıdır!

“ Biz, Türkiye’de mahkemeler tarafından verilen izinlerle çocuk evliliklerin meşrulaştırılmasına karşıyız!”

TIKLAYIN - KADINLARIN YÜZDE 26'SI ÇOCUK YAŞTA GELİN OLDU

İmzacılar

Açıklamaya imza atan kurumlar şöyle: Ankara Hitit Gençlik ve Spor Derneği, Başkent Üniversitesi Kadın- Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM), Çekirdek Çocuk, Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği (Çare-Der), Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv.), Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ÇİİÖD), Gündem Çocuk Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi (İHD Ankara), Kaos GL Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Liseli LGBTİ, Muş Kadın Çatısı Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi (SHUD), Şiddetsiz Toplum Derneği, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Türk Kadınlar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi.

Çocuk evliliklerine izin verilmesine karşı duran taleplerin görünür olmasına katkı vermek ve bir dayanışma ağı oluşturabilmek için kurumsal imza vermek isteyenler #ÇocukEvliliklerineİzinVerme ibaresiyle [email protected] adresine bildirebiliyor.


İstanbul - BİA Haber Merkezi

28 Nisan 2016, Perşembe