Yayın Tarihi: 26 Kasım 2019 11:35
Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 11:36

BİA MANİFEST 2/ KASIM 2019

"TCK 299 Kaldırılmalı"

TCK 299’dan açılmış soruşturma ve dava dosyaları, Türkiye’nin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bakımındaki taahhütlerine uygun olarak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre durdurulmalı, düşürülmeli, kapatılmalı.
"TCK 299 Kaldırılmalı"
https://bianet.org/haber/tck-299-kaldirilmali-216273
2024-06-16 22:31:33