15 Kasım 2014 Cumartesi

  • "Çok Yaşa Gavur İzmir!"
    Son kitabı Levant’ta Beyrut, İskenderiye ve İzmir’in mazisini karşılaştırmalı olarak inceleyen İngiliz tarihçi Philip Mansel sorularımızı yanıtladı. ...