17 Temmuz 2017 Pazartesi

  • KHK İnceleme Komisyonu ve AİHM
    Üzüm üzüme baka baka kararır… Bu deyim üzümler için geçerlidir, demokratik laik hukuk devletleri ve ulasalüstü yargı organları için değil! ...