15 Aralık 2012 Cumartesi

  • Evet, İncilerimiz Döküldü!
    Beyoğlu'nun 60 yıllık alamet-i farikası İnci pastanesini kapatmak sadece bir mekanı yok etmek anlamına gelmiyor, bir yaşam kültürünü de tamamen ortadan ......