20 Kasım 2011 Pazar

 • "Devrimci Muazzam Bir Aşkla Hareket Eder"
  Michael Hardt, TÜYAP'ta gerçekleştirdiği bir konuşma ile Antonio Negri ile yazdığı Ortak Zenginlik kitabını, dünyadaki son dönemde yaşanan ayaklanmaları ve siyasal ......

19 Temmuz 2003 Cumartesi

 • Sol Küreselleşmeciliğin Eleştirisi-3
  Emperyalizme övgü; post-emperyalizm, Utangaç Jeffersonculuk, Çokluk mu yokluk mu? Bir kez daha Elveda proletarya! Yeni Kautskicilik, Kaba ekonomizm, Parçalanmış dünya, Ulusal ......

12 Temmuz 2003 Cumartesi

05 Temmuz 2003 Cumartesi

 • Sol Küreselleşmeciliğin Eleştirisi-1
  Küreselleşmeye karşı toplumsal muhalefetin hızla yükselerek anti-emperyalist bir karakter kazanıyor. Bu muhalefetin anti-kapitalist yönü zayıf ve biçimsiz olsa da, potansiyel olarak ......

17 Nisan 2003 Perşembe

 • İmparatorluk Manifestosu:Postmodern Bir Kolaj
  Karşı-İmparatorluk, küreselleşmeye karşı demokratik küreselleşme projesidir. Bu anlamıyla karşı-İmparatorluk manifestosu, siyasal-toplumsal bir dönüşüm/reform programına tekabül eder. ...

11 Aralık 2002 Çarşamba

 • İmparatorluk, Ulus Devletler ve Egemenlik
  Negri ve Hardtın politik projesinden nihai olarak elimizde kalacak olan, yeni solun eylemi fetişleştiren reformizminden başka bir şey olmayacak. Bunun, bir ......

25 Eylül 2002 Çarşamba

 • Kadın Gözüyle İmparatorluk Okumak...
  Hardt ve Negrinin bize önerdiği çokluk kavramının politik çıkarsamaları, Marksizm ve Feminizmin mutsuz evliliğini kurtarabilir mi? Eylemlerimizin ve genel pratiğin bize ......
 • Barbarlar İmparatorluğu İstila Ediyor
  Antonio Negri:Şimdiye kadar sol kendini hep emperyalizme karşı savaşla ifade etti. Ama bence en önemli problem, sermayeye karşı örgütlenmektir. Günümüzün proletaryasını, ......

22 Eylül 2002 Pazar

 • Küreselleşmeciler Küreselleşmeyi Engelliyor
  İmparatorluk kitabının yazarlarından Michael Hardt, ABD merkezli küreselleşmecilerin gerçek küreselleşmeye engel oluşturduklarını söyledi. Hardt, ABDnin yürüttüğü savaşın Orta Çağdaki eski din ......

13 Haziran 2002 Perşembe

 • İmparatorluk
  Hardt ve Negri, kitap boyunca geleceği açıklama yükü altındaki kahinler gibi davranıyorlar... tarihin ve geleceğin eğilimlerinden bahsetmek yerine, zorunlu olarak bir ......

21 Mayıs 2002 Salı

 • İmparatorluku Okumak
  "İmparatorluk" adlı kitap, göreceli olarak büyük bir ilgi doğurdu ve değişik anlayışlardan çok farklı eleştiriler aldı. Böylece, etrafında yoğun bir ......

07 Mayıs 2002 Salı

 • İmparatorluk ve Başka Bir Dünyayı Arayış...
  Hardt ve Negri, İmparatorluk adlı çalışmalarıyla, bugüne kadar oluşan birikimden de yararlanarak bütünsel bir çözümleme yapmaya çalışmıştır. İmparatorluk önemli bir çalışmadır. ......

15 Nisan 2002 Pazartesi

 • İmparatorluk ya da Çokluk
  İmparatorluk, bize küreselleşmiş emperyal şimdiki zamanın ayrıntılı bir açıklamasını sunmuyor. Bunun yerine, onun tarih öncesinin, oluşumuna yol açan çok sayıda geçişin ......

28 Aralık 2001 Cuma

 • İmparatorluk Saldırı Altında
  Saldırılacak hedef olduğu açıklanan Afganistanın bir ülke olarak enkaza benzediğini de unutmamak gerekiyor. Yıkılan kulelerin arkada bıraktığı manzaradan ülkenin genel manzarası ......

27 Eylül 2001 Perşembe

 • Negri-Hardt: Şenliğe Hazırlanın!
  Türkçe baskısı bu hafta kitapçı raflarına çıkacak olan İmparator için yazdıkları önsözde Negri ve Hardt şu saptamayı yapıyor: Türkiye öteden beri, ......
 • Cenovadaki Protestocular Ne İstiyor
  Negri: Sokaklara dökülenler alternatiflerin mümkün olabileceğine, siyasette kaçınılmazlıkın son söz olmayacağına inanacak kadar aptaldır...Bugünün gerçekçi eylem çizgisiyse görünüşte mümkün olmayanı, yani ......