15 Kasım 2013 Cuma

 • Ev İşçilerinin Sigortalanması Üzerine
  Ev işçilerinin sigortalanma hakları yasalara göre 1977'den başlaması gerekirken, “sürekli” çalışma koşulunun hatalı yorumlanmasından dolayı ev hizmetlilerinin sigortayla ilişkisi uzun bir ......

04 Nisan 2013 Perşembe

 • Herkesin İşine Gelen İşsizlik Hesapları
  “Ek işgücü potansiyeli” işsiz sayılmıyor. Bu da kapitalizmin işsizliği tamamen ortadan kaldıramayacağının baştan kabulüdür. Bu sistemde işsizliğin her zaman var olacağı ......

22 Ocak 2013 Salı

 • Dünyada İşsizlik Artacak
  ILO'ya göre dünyada işsizlik artıyor. Önümüzdeki iki yıl boyunca yaşanacak artış işsizliği küresel krizdeki seviyelere yükseltecek. ...

09 Ağustos 2012 Perşembe

15 Haziran 2012 Cuma

 • Ev İşçileri Yarın Sokağa Çıkıyor
  16 Haziran Uluslararası Ev İşçileri Günü'nde, tüm dünyada ev işçileri sokağa çıkacak. İstanbul'da da İmece Kadın Sendikası "Ev işi iş, ev ......

22 Mayıs 2012 Salı

 • Genç İşsizler Rahatsız
  ILO rakamlarına göre tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'daki gelişmiş ülkelerde de genç işsiz nüfus artıyor. Avrupa'da en fazla genç işsizlik Yunanistan, ......

11 Nisan 2012 Çarşamba

10 Nisan 2012 Salı

 • 13 STÖ'den Tasarıya İtiraz Var
  Çocuk işçiliğiyle ilgili uluslararası sözleşmelere aykırı düştüğü gerekçesiyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı'na tepki gösteren 13 sivil toplum örgütü tasarının ......

09 Mart 2012 Cuma

 • DİSK'ten OccupyILO
  DİSK, sendikal özgürlükleri yok sayan "Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı"na karşı Ankara'daki Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye ofisini işgal ederek AKP'yi ......

18 Ocak 2012 Çarşamba

 • Decent Work for Domestic Workers
  The Women's Solidarity Association for Collective Work launched a signature campaign to urge the government for the approval of the ILO's ......

15 Aralık 2011 Perşembe

 • 42 Çocuktan Biri Sendikalı Oldu
  Oyuncular Sendikası'ndan Şebnem Sönmez bianet'e, sendikanın çocuk oyuncular için yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Setlerde tüm çocuklara üye olabileceklerini belirttikleri halde yalnız birinin ......

13 Aralık 2011 Salı

 • Çocuk Oyuncular "Ağır İşçi"
  Sanatsal ve kültürel aktivitelerde çalışan çocuklarla ilgili olarak ILO ve UNICEF işbirliğiyle hazırlanan rapora göre, çocukların çalışma koşulları iş saatleri başta ......

21 Eylül 2011 Çarşamba

 • Kadınlar İşçi Sayılmak İstiyor
  Ev eksenli çalışan kadınlar, yeni iş yasasında kendilerinin de yer alması ve sosyal güvenlik haklarının güvenceye alınmasını için imza kampanyası başlattı. ......

21 Haziran 2011 Salı

26 Ocak 2011 Çarşamba

 • ILO: Krizin İnsani Yıkımı Sürüyor, Sürecek
  ILO, ekonomik büyümeye karşın işsizlik rakamlarının aynı kaldığını söyledi. İstihdamın temel ekonomik hedefler arasına alınması gerektiğini belirtti. 2011'de artan gıda fiyatlarının ......

12 Ağustos 2010 Perşembe

07 Ağustos 2010 Cumartesi

22 Temmuz 2010 Perşembe

 • ILO: HIV/AIDS'li Emekçiler İşten Çıkarılamaz
  Uluslararası Çalışma Örgütü çalışma yaşamına ilişki belirlediği standartları HIV/AIDS'le yaşayanlara yönelik ayrımcılığı önleyecek şekilde geliştirildi: Kimse test olmaya ya da durumunu ......

14 Haziran 2010 Pazartesi

09 Haziran 2010 Çarşamba