07 Mart 2018 Çarşamba

01 Aralık 2016 Perşembe

 • Dünya Tabipler Birliği Ne Diyor?
  Çevresel ve mesleki etmenlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin somut olarak ortaya konulmasının ilk yolu rutin klinik hekimlik pratiğinde bunların kayda alınmasının ......

27 Nisan 2016 Çarşamba

26 Kasım 2015 Perşembe

 • ILO ve WHO’ya Açık Mektup II
  ILO gerçekten de dünyada ve ülkemizde meslek hastalıkları kayıt ve bildirim sisteminin evrensel anlamda geçerli bir noktaya dönüşmesini istiyor mu? ...

04 Haziran 2015 Perşembe

 • ILO ve WHO’ya Açık Mektup…
  Çalışma yaşamında giderek artacak tehlikelerin görünür kılınması isteniyorsa ILO ve WHO’nun bir an önce tüm ülkelerin en azından “tıbbi yaklaşım ilkelerinin” ......

30 Nisan 2015 Perşembe

 • Meslek Hastalıklarından Merhaba…
  Meslek hastalıklarının görünür kılınmasını isteyen var mı? Meslek hastalıkları görünür kılınırsa çalışma ortamlarının birer hastalık üretim merkezi olduğu gerçeği gözler önüne ......

05 Aralık 2014 Cuma

19 Mayıs 2014 Pazartesi

18 Mayıs 2014 Pazar

 • Soma'da İşlenen Politik Cinayettir
  İşverenler haksız rekabetle karşı karşıya kaldıklarından yakınırlar, çözüm önerileri ise ucuz işgücünün tüm dünyada dengelenmesidir. İşçi maliyetlerinin yüksek olduğunu; yeni yatırım ......

15 Mayıs 2014 Perşembe

 • Maden Güvenlik Sözleşmesi İçin İmza Kampanyası
  Türkiye’nin ILO 176 numaralı "Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi"ni imzalaması için imza kampanyası başlatıldı. Change.org’da başlatılan kampanyaya bu haberin yazıldığı saate ......

15 Kasım 2013 Cuma

 • Ev İşçilerinin Sigortalanması Üzerine
  Ev işçilerinin sigortalanma hakları yasalara göre 1977'den başlaması gerekirken, “sürekli” çalışma koşulunun hatalı yorumlanmasından dolayı ev hizmetlilerinin sigortayla ilişkisi uzun bir ......

04 Nisan 2013 Perşembe

 • Herkesin İşine Gelen İşsizlik Hesapları
  “Ek işgücü potansiyeli” işsiz sayılmıyor. Bu da kapitalizmin işsizliği tamamen ortadan kaldıramayacağının baştan kabulüdür. Bu sistemde işsizliğin her zaman var olacağı ......

22 Ocak 2013 Salı

 • Dünyada İşsizlik Artacak
  ILO'ya göre dünyada işsizlik artıyor. Önümüzdeki iki yıl boyunca yaşanacak artış işsizliği küresel krizdeki seviyelere yükseltecek. ...

09 Ağustos 2012 Perşembe

15 Haziran 2012 Cuma

 • Ev İşçileri Yarın Sokağa Çıkıyor
  16 Haziran Uluslararası Ev İşçileri Günü'nde, tüm dünyada ev işçileri sokağa çıkacak. İstanbul'da da İmece Kadın Sendikası "Ev işi iş, ev ......

22 Mayıs 2012 Salı

 • Genç İşsizler Rahatsız
  ILO rakamlarına göre tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'daki gelişmiş ülkelerde de genç işsiz nüfus artıyor. Avrupa'da en fazla genç işsizlik Yunanistan, ......

11 Nisan 2012 Çarşamba

10 Nisan 2012 Salı

 • 13 STÖ'den Tasarıya İtiraz Var
  Çocuk işçiliğiyle ilgili uluslararası sözleşmelere aykırı düştüğü gerekçesiyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı'na tepki gösteren 13 sivil toplum örgütü tasarının ......

09 Mart 2012 Cuma

 • DİSK'ten OccupyILO
  DİSK, sendikal özgürlükleri yok sayan "Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı"na karşı Ankara'daki Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye ofisini işgal ederek AKP'yi ......

18 Ocak 2012 Çarşamba

 • Decent Work for Domestic Workers
  The Women's Solidarity Association for Collective Work launched a signature campaign to urge the government for the approval of the ILO's ......