13 Haziran 2009 Cumartesi

  • Mahpusluğun Kırılma Noktası: 5 Nolu!
    Yaşatılanlara bakıp da mahpushaneyi daha "masum" düşünüp anılan işkencehaneleri hiç unutmamak, onlar üzerinden bir tarih bilinci ve okuma geliştirmek sanırım insan ......