17 Aralık 2016 Cumartesi

  • Zafere Kadar Devrim
    Mohanat Yaqubi'nin yönettiği 62 dakikalık eser, kısa bir süre önce ortaya çıkmış bazı özel arşiv görüntülerinin katkısıyla da Filistin'in çalkantılı tarihine ......