18 Ekim 2018 Perşembe

 • Ali Serdar'ın Beyanı
  Ben bu bildiride dile getirilen eleştirilerin; cebir, şiddet ve tehditle ilişkilendirilmesinin zorlama bir iddianın ötesinde geçerli olmadığını düşünüyorum. ...
 • İki Akademisyen İçin "Örgüte Yardım" Suçlamasıyla Cezalandırma Talebi
  24. ACM'de esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, iki akademisyenin "örgüte üye olmamakla beraber örgüte yardım etmek" suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti. ...
 • Volkan Çidam'ın Ek Beyanı
  İçinde bulunduğumuz coğrafyada oldukça yaygın olarak görülen aydın-düşmanlığı maalesef bir gelenek haline gelmiş durumda. Tarihsel olarak çok gerilere gitmeye gerek yok. ......

17 Ekim 2018 Çarşamba

 • 32 Akademisyenin 7,5 Yıla Kadar Hapsi İstendi
  İki ayrı mahkemede duruşmaları görülen 32 akademisyen için esas hakkında mütalaa açıklayan savcılar, akademisyenlerin TMK 7/2'ye göre cezalandırılmalarını istedi. ...
 • Feryal Saygılıgil'in Beyanı
  Sevgi Soysal şöyle demiş: “İnsan; insanlığın acılarına, haksızlıklarına, yanlışlıklara ve çirkinliklere karşı tavır almazsa sahtekârdır”. Ben tavır aldım, suç işlemedim. ...
 • Ece Öztan'ın Beyanı
  Akademisyenlere seslenen bir metindi ancak akademisyen kimliğimin de ötesinde bu ülkede güven ve barış içerisinde çocuklarını büyütmek isteyen bir anne olarak ......
 • İpek Yürekli'nin Beyanı
  Akademisyen olmamın hiçbir önemi yok, mimar olmamın da. Bu metni sade vatandaş olarak, tekrar ediyorum, vatandaşlık sorumluluğu bilinciyle imzaladım. ...
 • Prof. Dr. Haldun Gülalp'in Beyanı
  Savcı yüzlerce kişiye paralel davalar açmak yoluyla hem mahkemeleri meşgul ederek hem de dersleri ve araştırmalarıyla ilgilenmesi gereken öğretim elemanlarını adliye ......

16 Ekim 2018 Salı

 • Fatma Gök'ün Beyanı
  Temel insan haklarının ihlal edilmesi vurgusunun ne şekilde terör propagandası olduğunu anlayabilmiş değilim. ...
 • Lütfiye Bozdağ'ın Beyanı
  Devletin, toplumsal barışın koşullarını yaratması ve koruması gerekirken barış isteyen akademisyenleri yargılaması dünya hukuk tarihinde eşi görülmemiş prototip siyasi bir hukuk ......
 • 32. ACM'de Sekiz Barış Akademisyeninin Davası Görüldü
  İstanbul Adliyesi’nde 32. Ağır Ceza Mahkemesinde sekiz barış akademisyeninin davaları görüldü. ...
 • Gülşah Kurt'un Beyanı
  Aslında bir rejim sorunu olarak tartışılması gereken konuların, hukukun “soyutlama” tekniği içinde görünmez kılınması ya da başka bir ifadeyle tartışmanın yönünün ......
 • 24 ACM'de Üç Akademisyenin İlk Duruşmaları Görüldü
  Üç farklı üniversiteden akademisyenlerin yargılandığı duruşmalarda iki akademisyen savunma için ek süre talep ederken, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Dr. Itır Akdoğan savunmasını ......
 • Bir Akademisyene Daha Ertelemeli 1 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
  Bir akademisyene TMK 7/2'den ertelemeli 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Dört akademisyen için farklı mahkemelerde açıklanan mütalaalarda aynı suçlamadan ......
 • Hülya Dinçer'in Beyanı
  Devlet, hak ve özgürlüklerden özgürce ve tam olarak yararlanmayı güvenceye alması gereken yapıdır. Temel haklardan özgürce yararlanmanın ilk koşulu ise kalıcı ......

12 Ekim 2018 Cuma

 • Şemsa Özar'ın Beyanı
  Aynı ülkede birlikte yaşayan halkların barış içinde birlikte yaşama şansını yitirmekte olduğunu gördüm. Bunun önüne geçmek için imzaladım o metni. ...
 • 30. ACM İki Akademisyenin Dosyasını Daha Birleştirdi
  İki ayrı mahkemede 10 akademisyenin duruşmaları görüldü. 30. ACM mahkemenin kendi bünyesinde görülen akademisyen dosyalarını birleştirmeye devam etti. ...
 • Gencer Özcan'ın Beyanı
  Yalnızca barış çağrısı yapan bir bildiriyi onayladığım için, hukuki dayanaktan yoksun iddialarla karşınıza gelmiş olmaktan ötürü, bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak, ......

11 Ekim 2018 Perşembe

 • Utku Uraz Aydın'ın Beyanı
  Bilim insanı olmak, tıpkı araştırma alanım olan gazetecilikte olduğu gibi, her türden siyasi ve iktisadi erkten bağımsız olarak davranmayı, devletlerin kendilerine ......
 • Mahkeme Başkanı: Burada Pazarlık Yapmıyoruz
  Beş ayrı mahkemede 18 akademisyenin duruşmaları görüldü. Üç akademisyenin "terör örgütü propagandası" bir akademisyenin "örgüte üye olmamakla beraber örgüte yardım" suçlamasıyla ......