21 Kasım 2018 Çarşamba

 • Barış Akademisyenlerinin Beyanları
  “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlanan akademisyenlerin duruşmalardaki beyanlarının tam metinleri. ...

26 Ekim 2018 Cuma

 • Hale Bolak Boratav'ın Beyanı
  Şiddete de teröre de karşı çıkmak bir aydınının sorumluluğudur. Ayrıca, bir toplum bilimci olarak, eleştirel düşüncenin gerekli ve sağlıklı olduğuna inanıyorum. ......

16 Ekim 2018 Salı

 • Fatma Gök'ün Beyanı
  Temel insan haklarının ihlal edilmesi vurgusunun ne şekilde terör propagandası olduğunu anlayabilmiş değilim. ...

10 Ekim 2018 Çarşamba

 • Naz Çavuşoğlu'nun Beyanı
  Sadece bir ses verdik, “kalıcı bir barışın koşullarının yaratılmasını” talep ettik. ...
 • Altı Akademisyenin İkinci Duruşmaları Görüldü
  37. ACM’de İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çavuşoğlu, Arş. Grv. Soylu, Prof. Dr. H.K.A, emekli Prof. Dr. Gürsoy, Galatasaray Üniversitesi'nden Doç. Dr. ......
 • Buket Türkmen'in Beyanı
  Biraz romantik olmama izin verin, gerçekçi bir romantizm bu, şiirlere ve romanlara konu olduğu kadar tarih yazımlarına ve gelişmiş hukuk sistemlerinin ......
 • Can Soylu'nun Beyanı
  Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, yapıcı ve barışçıl olanı savunmak adına belirli bir devlet faaliyetini sorgulaması ve eleştirmesi kadar doğal bir durum ......
 • Gençay Gürsoy'un Beyanı
  “Aydınlar Dilekçesi Davası” adıyla anılan davada, yargılanmış ve beraat etmiş kıdemli bir sanık olarak ifade etmek isterim ki, hiçbir dönemde, kamuoyu ......
 • Ömer Turan'ın Beyanı
  Bu dava beraat ile sonuçlansa dahi, çözüm sürecine dönüş çağrısının yapanların ağır ceza mahkemelerinde yargılanmaları, susturucu ve caydırıcı bir etki yaratmayı ......

09 Ekim 2018 Salı

 • Melda Akbaş'ın Beyanı
  Bildiriyi Türkiye’nin taraf olduğu ve çocuk haklarını korumak için yükümlülük altına girmeyi taahhüt ettiği Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin temel ......
 • Ceren Sözeri'nin Beyanı
  Kişisel olarak her türlü şiddetin karşısında olan bir insanım. Bugüne dek şiddeti öven hiçbir eylemin destekçisi olmadım. Davaya konu olan bildiriyi ......
 • Mahmut Çınar'ın Beyanı
  Bana yöneltilen suçlamaları reddediyor ve hiçbir silahlı örgüte asla destek vermediğimi beyan ediyorum, çünkü... ...

04 Ekim 2018 Perşembe

 • Egemen Kepekçi'nin Beyanı
  Çocukluğum 1990'larda doğu illerinde geçtiği için, çatışmaların, gözü yaşlı insanların, haksızlıkların ve ölümlerin farkında olarak büyüdüm. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen ......
 • Hediye Esra Arcan'ın Beyanı
  Barış istiyorum çünkü yurdumdaki tüm yurttaşların insan onuruna yakışır bir hayat sürmesini istiyorum, öldükleri zaman ölü bedenlerinin de onurunun kırılmasına rıza ......

25 Eylül 2018 Salı

 • Ahmet Ersoy'un Ek Beyanı
  "Terör propagandası” suçlamasına ek olarak, anlamadığım nedenlerden ötürü TCK 314/2’den “örgüte üye olmamakla beraber yardım etme” suçlaması “ihtimaline binaen” yargılanıyorum. Bu ......