06 Aralık 2008 Cumartesi

  • Afro-Türklerin Tarihte Kalan Dana Bayramı
    Dana Bayramı, yalnızca İzmirli siyahlara özgü bir kültürel pratikti. Bayram üç cuma devam ederdi. İlk cumaya Dellal, ikinci cumaya Peştamal, üçüncü ......