Evde, İşte, Okulda Kadının Durumu

KSGM'ye göre, her 10 kadından 4'ü eşinin veya sevgilisinin, her 5 kadından 1'i ailesinin, okuldan veya işyerinden kişilerin fiziksel şiddetine maruz kalıyor. TUİK'e göre, her 5 gebeden 1'i doğum öncesi bakım almıyor veya sağlık personeli olmadan doğum yapıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün 100. yılında toplumsal statü, gelir, eğitim ve sağlık imkanları, karar alma mekanizmalarında temsil gibi konularda cinsiyetler arası eşitsizlik ve kadınlara yönelik ayrımcılık sürüyor.

İlköğretim çağında olduğu halde eğitim görmeyen 130 milyon çocuğun 3'te 2'sini kızlar oluşturuyor. Okuma yazma bilmeyen bir erkeğe karşılık iki kadın bulunuyor. UNESCO'ya göre, dünyadaki okur yazar olmayan 876 milyon kişinin 3'te 2'sini kadınlar oluşturuyor.

Yeryüzünde mutlak yoksulluk sınırındaki 1.5 milyar kişinin yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor. 700 milyon kadın yeterli yiyecek ve içme suyu ile sağlık ve eğitim hizmetlerinden mahrum bulunuyor.

Kadınlar dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını temsil ettikleri, iş saatlerinin yüzde 66'sını doldurdukları halde, dünya gelirlerinin sadece yüzde 10'una, mülkiyetlerin de yüzde 1'ine sahipler.

TÜİK: Kadınların yüzde 80'inin, erkeklerinse 39.6'sının mülkü yok

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aile yapısı araştırmasına göre, kadınların yüzde 80'nin, erkeklerin ise yüzde 39.6'sının üzerinde kayıtlı ev veya araç bulunmuyor.

Kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 24.9. Bu oran ilkokul mezunu kadınlarda yüzde 11.30, meslek lisesi mezunlarında yüzde 28.30, üniversite mezunlarında yüzde 60.9.

Kadınların yüzde 41'i ücretli veya maaşlı, yüzde 6'sı yevmiyeli, yüzde 1'i işveren, yüzde 41'i ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. Ücretli çalışan kadınların en fazla istihdam edildiği sektör, yüzde 37.79 ile büro ve müşteri hizmetleri. Kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler arasında kadın istihdamı düşük.

Üniversitelerde öğretim elemanlarının yüzde 42.6'sı, profesörlerin yüzde 27.8'i kadın. 13 üniversitede kadın rektör, Dışişleri Bakanlığı'nda ise 16 kadın büyükelçi görev yapıyor.

2006 verilerine göre, kızçocuklarının okullaşma oranı ilköğretimde yüzde 93.7, ortaokulda ise yüzde 76.6. ÖSYM verilerine göre, kadın öğrencilerin oranı 2006-2007 öğretim yılında yüzde 43'tü.

Türkiye'de kadınların yüzde 19'u yani her 5 gebeden biri doğum öncesi bakım almıyor. Sağlık personeli yardımı olmaksızın doğum yapıyor. Doğum öncesi yeterli bakım alanların oranı yüzde 46.

KSGM: 10 kadından 4'üne eşi şiddet uyguluyor

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün (KSGM) araştırmasına göre, Türkiye'de kadınların yüzde 39'u fiziksel şiddete uğruyor. Her 10 kadından 4'üne eşi veya birlikte olduğu kişi fiziksel şiddet uyguluyor.

Kadınların yüzde 15'i zorla cinsel ilişkiye giriyor, cinsel olarak aşağılayıcı ya da küçük düşürücü eylemlere zorlanıyor. Cinsel şiddet bir çok durumda fiziksel şiddetle birlikte yaşanıyor. Kadınların yüzde 42'si fiziksel veya cinsel, yüzde 44'ü duygusal şiddet görüyor.

Kadınların yüzde 23'ü eşlerinin veya birlikte oldukları kişilerin engellemeleri nedeniyle çalışamıyor.

15 yaşından büyük her 5 kadından birine aileleri, eşlerinin aileleri, akrabaları, okuldan veya iş yerinden kişiler fiziksel şiddet uyguluyor. Kadınların yüzde 3'ü bu kişilerin uyguladığı cinsel şiddete maruz kalıyor. (BB)

 


İstanbul - BİA Haber Merkezi

08 Mart 2010, Pazartesi

Burçin Belge