"Şehir Hastaneleri Neden Sorunlu" Sorusuna 15 Makaleyle Yanıt

Türk Tabipleri Birliği Şehir Hastaneleri İzleme Grubu tarafından hazırlanan “Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri” kitabı, devletin sağlık politikaları doğrultusunda sayıları hızla artan “şehir hastaneleri”ni farklı açılardan ele alıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Şehir Hastaneleri İzleme Grubu tarafından hazırlanan, “Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri”, İletişim Yayınları’ndan çıktı.

Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın derlediği, Tanıl Bora’nın editörlüğünde yayınlanan kitapta, Türkiye’ye hâkim olan sağlık politikaları doğrultusunda sayıları hızla artan “şehir hastaneleri”ni farklı açılardan inceleyen 15 makale sunuluyor.

Yazarlar arasında, her perşembe bianet’te Sağlık Yazıları bölümünün yazarları Kayıhan Pala, Özgür Erbaş, Eriş Bilaloğlu ve Cavit Işık Yavuz da var.

bianet Sağlık Yazıları bölümündeki "Şehir Hastaneleri" başlıklı yazıları okumak için tıklayın.

Kamu-özel ortaklığı modeli

Kitabın girişinde devlet hastanelerine ilişkin bazı temel bilgiler verilirken, Türkiye’de kamu-özel ortaklığı kapsamında özel sektör tarafından inşa edilen bu hastanelerin uzun süreliğine devlete kiraya verildiği ve devletin bu süre boyunca hem şirketlere kira ödediği, hem de “çekirdek hizmet” dışındaki hizmetleri bu şirketlere devrettiği belirtiliyor.

Yazarlar ve makaleleri

Kitaptaki makaleler ve yazarları şunlar:

T. Sabri Öncü, Talan Yoluyla Sermaye Birikim Aracı Olarak Kamu-Özel Ortaklığı: Verimsiz ve Pahalı Bir Finansman Modeli

Sedat Çal, Kamu-Özel ortaklığı (KÖO) ve Kamu Hizmetlerinin Metalaştırılması

Mustafa Sönmez, Sermaye Birikimi, “Kamu-Özel İşbirliği ve Şehri Hastaneleri”

Uğur Emek, Şehir Hastanelerinde Paranın Değeri Yaklaşımı

Kayıhan Pala, Kamu Hastanelerinin Piyasalaştırılması ve Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Modeli

Kayıhan Pala, Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı: Birleşik Krallık Deneyimi

Özgür Erbaş, Şehir Hastanesi Yargılamaları

Eriş Bilaloğlu, Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Girişimlerine Karşı TTB Tutumu

Raşit Tükel, Sağlıkta Dönüşümde Son Dönem: Şehir Hastaneleri

Cavit Işık Yavuz, Şehir Hastanelerinde Çalışanların İstihdam Koşulları ve Özlük Hakları

Çiğdem Toker, Bütçeyi Hasta Eden Bir Sağlık Modeli: şehir Hastaneleri

Ful Uğurhan, Orda Bir Hastane Var Uzakta: Mersin Şehir Hastanesi

Ali İhsan Ökten, Adana Şehir Hastanesi: Neler Oldu?

Halis Yerlikaya, Şehir Hastaneleri: Yozgat Deneyimi

Beyazıt İlhan, Ankara’da şehir hastaneleri: Sağlık Çalışanlarını ve Hastaları Neler Bekliyor

Tükel: “Yurttaşların cebinden küresel sermayeye kaynak”

Kitabın arka kapağında, TTB Merkez Konseyi eski başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in şu değerlendirmesine yer veriliyor:

“Kamu özel ortaklığı finansman yöntemiyle yurttaşların cebinden küresel sermayeye kaynak aktarılıyor. Bu sistemde, şehrin içinde yer alan kolay ulaşılabilir hastanelerin kapatılması hastalar açısından sağlık hizmetlerine erişim zorluğu getiriyor ve dolayısıyla halkın sağlık hakkının engellenmesine neden olabiliyor.” (ŞA)


İstanbul - BİA Haber Merkezi

08 Haziran 2018, Cuma