Türkiye'de Yasalarda Ensest Nasıl Düzenleniyor?

Türkiye’de "ensest" bir suç tipi olarak düzenlenmiyor ama cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda ağırlaştırıcı sebep sayılıyor. İtalya’da ise ensest “kamusal bir skandala sebep olduğu” takdirde suç niteliği taşıyor.

Türkiye’de mevcut durumda yetişkinler arasında rızaya dayanan ensest ilişkiler cezalandırılmıyor.

11 Eylül Pazartesi günü, AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk Meclis’e sunduğu yasa değişikliği teklifinde, “rızayla ensest ilişki”ye giren yetişkinlere 8 ila 12 yıl arasında hapis cezası verilmesini önerdi.

Kanun teklifi kabul edilir mi, henüz bilmiyoruz. Mevcut durumda ise, Türk Ceza Kanunu (TCK) cinsel dokunulmazlığa karşı suçların bir aile üyesi tarafından işlenmesi durumunu “suçun ağırlaştırıcı nedeni” olarak düzenleniyor.

Yani TCK’da “ensest” bir suç tipi düzenlenmemiş ancak eğer bir kişinin cinsel dokunulmazlığına yönelik işlenmiş olan suçun kan veya kayın hısmı tarafından gerçekleştiyse ağırlaştırıcı sebep sayılıyor.

TCK Madde 102: Cinsel saldırı

(3) Suçun;

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

TCK Madde 103: Çocukların cinsel istismarı

(3) Suçun;

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından

TCK Madde 104: Reşit olmayanla cinsel ilişki

(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

Evlilik yasağı

TCK’daki düzenlemenin yanı sıra Medeni Kanun’un “Evlenme Ehliyetleri ve Engelleri” bölümünde evlenme engelleri başlığı altında aile üyeleri arasında gerçekleşecek olan evlilikler yasaklanıyor.

Özetle, Türk Hukuku rızaya dayalı ve yetişkin aile üyeleri arasında gerçekleşen ensest ilişkiler bir suç olarak düzenlememiş olmakla beraber bu kişilerin birbirleriyle evlenmelerini yasaklıyor.

Medeni Kanun - Evlenme engelleri

I. Hısımlık

Madde 129 -Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır:

1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,

3. Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında.

Haftalardır ülke gündemini meşgul eden Murat Başoğlu ve yeğeni arasındaki ilişki de Türkiye hukuk sisteminde cezalandırılmayan, yetişkinler arasında ve rıza ile gerçekleştirilen ensest ilişki kapsamında olduğundan dolayı kendilerine bundan dolayı dava açılmadı.

Bunun yerine TCK’nın “Hayasızca hareketler” başlıklı 225. maddesinde düzenlenen“alenen cinsel ilişkide bulunmak ve teşhircilik” suçundan dolayı haklarında dava açıldı.

TCK Madde 225: Genel Ahlaka Karşı Suçlar Hayasızca hareketler

(1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Teşhircilik mi? Özel hayatın gizliliğini ihlal mi?

Ancak bir kişinin özel teknesinde, haberi ve izni olmadan fotoğraflarının çekilip yine izni olmadan yayınlanması o kişinin özel hayatının gizliliğine ihlal oluşturur.

TCK madde 134’de “Özel hayatın gizliliğinin ihlali” suç olarak düzenlenir. Anayasa’nın 20. maddesinde“Özel hayatın gizliliği” tüm vatandaşlara tanınmış, anayasal bir haktır.

Dünyadaki düzenlemeler çok farklı

Enseste ilişkin düzenlemelerde ülkeden ülkeye büyük farklılıklar var.

Almanya, Kanada, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin Ceza Kanunlarında açıkça “ensest” adı altında kanun hükümleri bulunuyor. Almanya’da yetişkinler arası ensest rızaya dayalı olsa dahi suç olarak tanımlanıyor. İtalya’da ise ensest “kamusal bir skandala sebep olduğu” takdirde suç niteliği taşıyor.

Hindistan, Estonya ve Litvanya gibi ülkelerde ise Türkiye’deki gibi enseste ilişkin doğrudan bir kanun hükmü yok. Ensest, genel olarak cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar içerisinde düzenleniyor.

43 ülkede ensest konusunda yasal düzenlemelerle ilgili İngilizce ayrıntılı bilgi için tıklayın. (BG/ÇT)


İstanbul - BİA Haber Merkezi

13 Eylül 2017, Çarşamba

Bengi Güven