Genç İşsizlik Yüzde 24’e Çıktı

Kasım 2016 döneminde yüzde 12 düzeyini aşan işsizlik oranı Aralık 2016’da da arttı: 3 milyon 872 bin kişi işsiz. Genç nüfusta işsizlik yüzde 24'e çıkarken, tarım dışı işsizlik oranı yüzde 15 seviyelerine ulaştı.

Haberin İngilizcesi için tıklayın

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2016 döneminde işsizlik oranının yüzde 12,7 olduğunu açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 668 bin kişi arttı ve 3 milyon 872 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 1,9 puanlık artış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik, Kasım 2016’da yüzde 12,1; Ekim 2016’da yüzde 11,8 idi.

Genç işsizlik arttı

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,8 puanlık artış ile yüzde 24 oldu.

15-64 yaş grubunda bu oran 1,9 puanlık artış ile yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı 2,2 puanlık artış ile yüzde 14,9 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı yüzde 45,1

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 221 bin kişi artarak 26 milyon 669 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 45,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 88 bin kişi azaldı.

Tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 307 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18,4’ü tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 6,9’u inşaat, yüzde 54,9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan arttı.

Sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azaldı. Hizmet sektörünün payı ise 1 puan arttı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 51,6

İşgücü 2016 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 888 bin kişi artarak 30 milyon 540 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 51,6 olarak gerçekleşti.

Kadınların işgücüne katılımı arttı

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 32,7

Aralık 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 32,7 olarak gerçekleşti.  

Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 36 bin kişi azalarak 27 milyon 301 bin kişi olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 46,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı ise bir önceki döneme göre 49 bin kişi artarak 3 milyon 717 bin kişi olarak açıklandı, işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 12 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 52,4 olarak gerçekleşti.

Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 39 bin, hizmet sektöründe 4 bin kişi artarken sanayi sektöründe 51 bin, inşaat sektöründe 28 bin kişi azaldı.

İşsizlik nasıl hesaplanıyor? 

TÜİK tarafından kullanılan standart işsizlik tanımı referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son dört hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki kişiler işsiz kabul edilmektedir. Bu hesaplama yöntemi işsizliğin gerçek boyutlarının anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.

Geniş tanımlı işsizlik hesaplaması klasik dar tanım kapsamında yer alan işsizler yanında, iş bulma ümidini kaybeden işsizleri, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan işsizleri, mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanları kapsayan alternatif işsizlik tanımıdır. Çalışma ekonomisi literatüründe kullanımı giderek artan bir hesaplama yöntemidir.

(Kaynak: DİSK-AR)

(CK/EKN)


İstanbul - BİA Haber Merkezi

15 Mart 2017, Çarşamba