28 Şubat Mağdurları da Akademisyenlerin Tasfiyesine Tepkili

28 Şubat döneminde hak kaybı yaşayanların kurduğu Özgür-Der, KHK’lerle akademisyenlerin kamu görevinden ihraç edilmesine tepki gösterdi: “(…) Her şeyden önce zulümle anılmaktan çekinin”

28 Şubat döneminde hak kaybı yaşayanların kurduğu Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) akademisyenlerin kamu görevinden tasfiye edilmesine tepki gösterdi.

TIKLAYIN - 5 KHK, 112 ÜNİVERSİTE, 4811 AKADEMİSYENE İHRAÇ

Akademisyenlerin hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmaksızın geleceklerinin karartıldığını vurgulayan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, hükümeti adaleti ayakta tutmaya çağırdı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, hukuksuzluklara dikkat çekmek için bir bildiri yayımladı.

TIKLAYIN - MİTHAT SANCAR AKP'Lİ 28 ŞUBAT MAĞDURU AKADEMİSYENLERE SORDU: TEK BİR İTİRAZINIZ YOK MU?

"Kimi icraatlarınızın sebep olduğu tepkilerin dalga dalga büyümesinin halkın desteğini yitirmenize yol açabileceğinden, seçim kaybetmekten endişe edin ama her şeyden önce zulümle anılmaktan çekinin" denilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Gelişmeler, gerilimin sürdürülmeye çalışıldığını düşündürtüyor”

“Türkiye 15 Temmuz sendromunu hâlâ atlatabilmiş değil. Normalleşme beklentisi sürekli olarak belirsiz bir geleceğe erteleniyor.

“Şahit olunan kimi gelişmelerse gerilim atmosferinin adeta bilinçli bir şekilde sürdürülmeye çalışıldığı imajını besliyor.

“Öyle ki kimin, hangi kurum tarafından hangi aşamada neyle suçlanacağının ve nasıl bir yaptırımla karşılaşacağının tahmin bile edilemediği bir ortam inşa edilmiş halde.

“Toplumsal yapıda kalıcı hasar…”

“İçeriden ve dışarıdan ülke güvenliğine yönelik artan tehdit olgusunun bu kaygılı atmosferi beslediği açık olmakla birlikte, bu tehditlere karşı koyma adına iktidar tarafından izlenen kimi yöntemler sorunu içinden çıkılmaz hale sokmakta.

“Tedbir adına icraya konulan birtakım uygulamaların çözüm bir yana, toplumsal yapıda kalıcı hasarlar doğurmaya aday adımlar olduğu ise görmezden geliniyor.

“Her KHK ile binlerce insan aşından oluyor”

“15 Temmuz'dan sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) yetkisini kullanarak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) marifetiyle binlerce insanın listelenip açığa alınması, işten çıkarılması uygulaması bu gerilimli, endişeli atmosferi besleyen politikaların başında gelmekte.

“Her kararname ile binlerce insanın işinden, aşından edilmesi ne acıdır ki artık devletin sıradan icraatı haline gelmiş bulunuyor.

“Adaletsizlik örtülemeyecek kadar açık”

“Ortaya hiçbir somut bilgi, belge koymaksızın sadece duyum üzerine, şüphe saikiyle insanların geleceği karartılmakta, maddi-manevi hayatları altüst edilmekte.

“Hükümet ise her KHK listesiyle aileleriyle birlikte büyük bir açmaza, sıkıntıya sürüklenenlerin sayısının kartopu misali büyüdüğü gerçeğine gözünü yummakta.

“15 Temmuz'da karşılaşılan şeyin ve ardından gelişen birtakım olayların devleti zecri tedbirler almaya mecbur bıraktığı söylemi ise bu acı gerçeği değiştirememekte.

“Birtakım mazeretler, gerekçeler ileri sürülerek savunulmaya çalışılsa da haksızlık, adaletsizlik örtülemeyecek kadar açık ve büyük.

“Düşüncenin özgürlüğünden, üniversitenin saygınlığından söz edilemez”

“Ne ile suçlandığını dahi bilmeyen, haklarında hiçbir somut delil, belge ortaya konulmadan, hatta bilgi verilme ihtiyacı dahi hissedilmeden binlerce insanın bir gecede kamu görevinden ihraç edilmesi hukuk devleti olma iddiasıyla bağdaştırılamaz.

“Hiç kuşkusuz sadece siyasi görüşleri yüzünden, hatta sadece siyasi birtakım kararlara, uygulamalara itiraz ettiklerinden ötürü yüzlerce akademisyenin bir gecede üniversiteden uzaklaştırılabildiği bir ülkede düşüncenin özgürlüğünden ve üniversitenin saygınlığından söz edilemez.

“Sadece tanıdıklarımızın mağduriyeti üzerinden itiraz etmiyoruz”

“Kim tarafından hazırlandığı, neye dayandırıldığı belli olmayan ve hukuki itiraz yolları da kapatılmış bir halde hazırlanmış listelerle insanların emeklerinin, saygınlıklarının, aile huzurlarının ve geleceklerinin bir anda gayet müstağni bir şekilde süpürülmeye kalkışıldığı bir ortam ne onu inşa edenlere ne de onu teneffüs edenlere ya da seyredenlere hayır getirmez.

“Bundan önceki kararnamelerde olduğu gibi son kararname ile de yapılan şeyin kanuna uygun sayılsa da asla hukuka uymadığını, uymayacağını bir kere daha hatırlatıyoruz.

“Söz konusu kararname ile kamudan ihraç edilenler arasında derneğimize mensup bazı arkadaşlarımız ve çeşitli İslami camialara mensup pek çok kardeşimizin bulunması bir yönüyle hazırlanan listelerin ciddiyet ve tutarlılıktan ne kadar uzak olduğunu ortaya koymaktadır.

“Bununla birlikte kesinlikle sadece tanıdığımız insanların mağduriyeti üzerinden bir itiraz dillendirmiyor, yapılan işin hukuku ciddi bir biçimde yıprattığının altını çiziyoruz.

“Goygoycu takım sizi aldatmasın”

“Hükümete hatırlatmak istiyoruz: Özgürlük alanlarını genişletme vaadiniz ve bu yöndeki çabalarınız neticesinde destek aldığınız geniş kesimler nezdinde giderek daha fazla tartışılmaya başlanan bu gibi icraatları gözden geçirmenin vaktidir.

“İktidar imkânlarıyla palazlanmış ve medyada sözcülüğünüze soyunmuş goygoycu takımının sahte iyimserlik mesajları sizi aldatmasın.

“Bugün hoşunuza gitsin diye size düpedüz yalan söyleyen bu zevatın, yarınlarda şartlar değişip kendilerine bugün bolca sunduğunuz imkânlar azaldığında veya tümden ellerinden gittiğinde sizi süratle terk edeceklerinden şüpheniz olmasın.

“Zulümle anılmaktan çekinin”

“Hukukun yerini keyfiliğin, adalet ve vicdan ilkelerinin yerini ise intikam ve tahakküm duygularının almasına izin vermeyin ve mazlumların ahını almaktan sakının.

“Kimi icraatlarınızın sebep olduğu tepkilerin dalga dalga büyümesinin halkın desteğini yitirmenize yol açabileceğinden, seçim kaybetmekten endişe edin ama her şeyden önce zulümle anılmaktan çekinin.

“Allah'tan korkun ve adaleti ayakta tutmayı bütün işlerin önüne alın.” (EKN)


İstanbul - BİA Haber Merkezi

10 Şubat 2017, Cuma