Tarihçiler İstanbul için "Alarm"da

Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümü öğretim üyeleri İstanbul'daki dönüşümün "tehlikeli" bir boyuta ulaştığına dikkat çekerek akademisyenleri yazdıkları bildiriye imza atmaya çağırdı.

İstanbul'daki dönüşüme bir tepki de Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümü öğretim üyelerinden geldi.

Aralarında Edhem Eldem, Selim Deringil ve Selçuk Esenbel'in de olduğu 19 öğretim üyesi, İstanbul'daki dönüşümün "tehlikeli" bir boyuta ulaştığına dikkat çekerek bir alarm bildirisi hazırladı ve imzaya açtı.

İstanbul için "alam bildirisi" olarak tanıtılan imza metninde Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Boğaziçi Karayolu Tüp Geçişi, 3. Boğaz Köprüsü, Taksim ve Yenikapı Meydan Düzenlemeleri, Tarlabaşı,  Fener-Balat ve Çamlıca Camii projelerine dikkat çekildi.

Şehir, çevre, mimarlık ve tarih konularında uzmanlaşan üniversite öğretim üyelerine açık olan bildiride, İstanbul'da son dönem yaşanan yapılaşma ve dönüşüm için çevresel ve sosyal faktörlere, tarihi ve kültürel değerlere duyarlı bir politika geliştirilmesi talep edildi.

"Dönüşüm sağlıksız ve tehlikeli"

Bildiri şöyle:

"Bizler, şehir, çevre, mimarlık ve tarih konularında uzmanlaşan üniversite bölüm ve enstitülerine mensup öğretim üyeleri olarak son dönemde İstanbul'da merkezi yönetim ve büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen yapılaşma ve dönüşüm sürecini birçok yönüyle son derece sağlıksız ve tehlikeli bulduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

"Demokratik katılım yok"

"Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Boğaziçi Karayolu Tüp Geçişi, 3. Boğaz Köprüsü, Taksim ve Yenikapı Meydan Düzenlemeleri, Tarlabaşı ve Fener-Balat gibi 5366 Sayılı Yenileme Yasası kapsamındaki projeler ve Çamlıca Camii gibi bu süreçte gündeme gelen ve bazıları gerçekleştirilmekte olan birçok projenin karar, tasarım ve ihale aşamalarında demokratik katılım, bağımsız denetim ve şeffaflık ilkelerinin ihlal edildiğini, uzman kuruluşlar ve sivil toplumun görüşlerine yer verilmediğini gözlemlemekteyiz.

"Geri dönülmez hasarlar olacak"

"Kamu yararına yönelik ciddi tehlikeler barındıran bu projeler gerçekleştirildiği takdirde kentin doğal çevresi, sosyal yapısı, tarihi ve fiziksel dokusunda geri dönülmez hasarlar oluşacağı konusunda kamuoyunu uyarmak isteriz. Bu projelerin İstanbulluların sağlığı ve şehrin geleceği açısından içerdiği tehlikeleri gören bilim insanları olarak yetkilileri kamu yararını ve varlığını dikkate alan, çevresel ve sosyal faktörlere, tarihi ve kültürel değerlere duyarlı gelişim politikaları üretmeye davet ediyoruz. Şehrimiz için büyük bir metropole yakışan, katılımcı ve denetlenebilir çalışma mekanizmalarının hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

İmzacılar:

Lale Babaoğlu, Selim Deringil, Koray Durak, Edhem Eldem, Ahmet Ersoy, Selçuk Esenbel, Paolo Girardelli, Çiğdem Kafescioğlu, Vangelis Kechriotis, Noémi Levy-Aksu, Nevra Necipoğlu, Arzu Öztürkmen, Aslı Özyar, Oya Pancaroğlu, Yucel Terzibaşoğlu, Derin Terzioğlu, Meltem Toksöz, Elif Ünlü, Anestis Vasilakeris. (NV)


İstanbul - BİA Haber Merkezi

02 Ocak 2013, Çarşamba