Türkiye Ölümlü İş Kazalarında Dünya Üçüncüsü

Sosyal-İş sendikası başkanı Ebetürk, Zonguldak'ın ardından Malatya, Antalya, Ağrı ve İstanbul'da yaşanan ölümlü iş kazalarını örnek verdi; uygun politikalarla "iş cinayetleri"nin önlenebileceğini söyledi. Türkiye AB'yle karşılaştırınca da birinci sırada.

Türkiye'nin ölümlü iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa'daysa ilk sırada yer aldığını söyleyen Sosyal-İş sendikası, hükümeti acil önlem almaya çağırdı.

Türkiye Sosyal sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Sosyal-İş) başkanı Metin Ebetürk "Gün aşırı gelen kaza ve ölüm haberleri, Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı, güvenceli istihdam ve insanca çalışma koşulları sağlanmadığı takdirde, yeni kaza ve ölümlerin yolda olduğunu ortaya koydu" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Ebetürk, Zonguldak'ta 30 işçinin, Malatya, Hekimhan'da bir işçinin öldüğü maden kazasını; Tuzla tersanelerinde bir işçinin, Antalya'da olumsuz çalışma koşulları nedeniyle kaza yapan tur otobüsü şoförünün ve 14 yolcunun öldüğü kazayı; Ağrı'da bir öğretmenin intihar etmesini örnek gösterdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak kazasının ardından bunun "işin doğasında olduğunu, kader olduğunu" söyledi. Çalışma Baknı Ömer Dinçer de işçilerin "güzel öldüğünü" belirtti.

AB'den yedi kat fazla

Ebetürk'ün dikkat çektiği veriler şöyle:

* Türkiye ölümlü iş kazalarında dünya üçüncüsü. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 82 ülkeden gelen verilere göre derlediği istatistiklere göre Türkiye'de sigortalı işçi başına iş kazalarında yaşamını yitiren işçi oranı yüz binde 15,3. Sadece El Salvador ve Cezayir'de bu oran daha yüksek.

* Avrupa Birliği istatistiklerine göre de AB 15 için bu oran yüz binde 2,5, ABD 27 için yüz binde 2,6. Aynı dönemde Türkiye'de iş kazalarında yaşamını yitiren işçi oranı yüz binde 18. Diğer bir deyişle AB ortalamasının yedi katı.

Talepler

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı sendika, hükümetten iş kazalarını "kader" olarak nitelemekten vazgeçip şu adımları atmasını istedi:

* Sendikalar, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ve bilim insanlarının görüşleri esas alınarak acilen bir "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası" çıkarılmalı ve uygulanmalı.

* Ülke çapında iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için bir seferberlik başlatılmalı, en riskli sektörlerden başlayarak ülke çapında "işçi sağlığı ve iş güvenliği" önlemlerinin alınması ve uygulanması için istikrarlı bir politika yürürlüğe konulmalı.

* Özelleştirme, taşeronlaştırma ve güvencesiz istihdam uygulamalarından derhal vazgeçilmeli ve sendikalaşmanın önündeki tüm engeller kaldırılmalı. (EÜ/TK)


İstanbul - BİA Haber Merkezi

03 Haziran 2010, Perşembe