Mıhellemi Kültürü Üzerine Dernek Midyat'ta Kuruldu

Samilerin alt kültür gruplarından Mıhellemilerin tarihi ve kültürel mirasını korumak ve geliştirmek üzere Midyat'ta bir dernek kuruldu.

Mardin, Midyat'ta Mıhellemi Dinler, Diller ve Medeniyetler Arası Diyalog Derneği kuruldu. 

Dernek başkanı Mehmet Ali Aslan, “Geçmişte atalarımızın büyük bir fedakarlık ve çabayla dünya medeniyetlerini etkileyerek inşa etmiş olduğu medeniyeti, güzellikleri sadece kitap sayfalarında değil, hayat sayfalarımıza aktarabilmek için bu derneği kurduk" dedi.

Dernek faaliyetleri arasında bölgede Mıhallimilerin yaşadığı yerleşimleri belgelemek ve sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirmek yer alıyor.

Aslan, “Özellikle değişik köylerdeki yaşlılardan derlemiş olduğumuz atasözü, deyim, ninni, mani, hikaye, şarkı, türkü, ağıt, ilahi gibi sözlü edebiyatın tüm öğelerini içinde barındıran kayıt çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Bu alanda projeler oluşturulacak ve araştırmacılara destek verilecek.

"Bundan tam 441 yıl önce Mercimekli (Hapsınas) Midyat’tan daha büyük ve daha merkezi bir konumdaydı. O dönemde köyde 120 hane varken Midyat’ta ki hane sayısı 100 civarındaydı. Mercimekli (Hapsınas) köyünün dünyada kendine has bir özgünlüğü, bir orijinalliği var. Şu anda köy halkı Türkçe, Süryanice, Mıhellemice, Kürtçe dillerini konuşuyor."

Derneğin tüzüğünde yer alan amaçları kısaca şöyle:


Mardin - Midyat Habur Gazetesi

06 Şubat 2008, Çarşamba

M. Halis Iş